COM OBTENIR TURUTES?

Hi ha varies maneres d'obtenir turutes:

* Pots oferir i intercanviar tot allò que vulguis: productes de segona mà, productes artesanals, productes el·laborats, serveis, coneixements, habilitats...* Et pots incorporar en un projecte (aprovat per l'associació) i participar en un grup de treball voluntari. En els projectes de l'associació els qui hi participen, s'anoten el temps invertit en forma de 10 tt a l'hora (màxim, això vol dir que si un dia s'ha treballat a mig gas, no apuntarem 10 sinó 5). La responsabilitat personal, envers la comunitat, és la base del projecte. En aquest sentit ningú fiscalitza a ningú, cadascú ha d'aprendre a ser responsable de les seves possibilitats i aportacions a l'ecosistema. VEURE ELS PROJECTES


Pots intercanviar euros per turutes o amb alguna moneda social amb conveni amb l'associació, fins el límit fixat. Per a realitzar un intercanvi d'euros per turutes, caldrà fer un ingrés al compte de l'associació o anar directament a l'OCL (oficina de canvi local) allà t'anotaran la mateixa quantitat de turutes més un 10% de bonificació.


* Els establiments, si tenen masses turutes i si volen, també poden donar turutes com incentiu per la compra.* Els turutaires també, si ho volen, poden intercanviar turutes per euros o euros per turutes, un a un. Hem de tenir en compte que la turuta és com un euro local.