Com es generen les turutes?


   •  Les turutes es generen fent treball voluntari en projectes aprovats per l’associació (horts i treball per fer funcionar l’ecosistema)

   • D'una hora de treball en diem 10 turutes. Sortiran del compte del projecte i entraran en el compte del soci/a

  • Podem dir que parlem d'un sistema de crèdit mutu on “socialitzem” els saldos negatius en forma de projectes.

  • Per entendre-ho bé: en un sistema de crèdit mutu clàssic, per exemple un banc del temps, uns socis intercanvien amb altres, uns están en negatiu i uns en positiu, jo et faig un servei d’una hora a tu i jo tindré una hora al meu favor i tu deuràs una hora, que la recuperaràs fent un servei a un altre soci. La suma de tots els saldos positius i negatius de tots els socis, sempre ha de ser 0. Si no hi ha intercanvis no hi ha massa monetària.

  • En el nostre cas, volem que els socis tinguin sempre els saldos en positiu, perquè els establiments i professionals hi puguin participar, ja que si vaig a comprar a una botiga però estic en saldo negatiu, costarà molt d’entendre (una altra moneda i sense saldo) i pot ser un motiu de desconfiança envers el projecte.

  • Així doncs, si els socis han de tenir sempre saldo positiu, què és el que ha d’estar en negatiu perquè la suma de tot segueixi sent 0? Doncs projectes aprovats per l’associació (o sigui a favor dels objectius de l'associació que són els eixos de la Carta de la Terra - avançar vers una societat “diversa, sostenible i pacífica”), on els socis puguin fer treball voluntari (voluntat de canvi), per treballar per aquests objectius tant necessaris avui dia. 

Amb aquest treball voluntari, anotem el temps treballat i d’una hora en diem 10 tt. És fent aquests treballs doncs quan generem les turutes, que després les utilitzem per intercanviar en les persones de l’associació.


VES A PREGUNTES FREQÜENTS