Com funcionen els impostos, els temes fiscals i els aspectes legals?

 VES A PREGUNTES FREQÜENTS


PROJECTE INNOVADOR, D’INVESTIGACIÓ I DINS LA LEGALITAT VIGENT:

* davant la situació internacional de crisi econòmica, ecològica i sistèmica i moguts per la imperiosa necessitat de cercar alternatives que puguin contribuïr a afrontar de la millor manera les seves conseqüències, hem creat (estem creant) un espai que, dins la legalitat vigent, ens permet generar riquesa des de les persones, les seves possibilitats, sabers i recursos, el més locals possible.

* En aquest sentit considerem molt important trobar un sistema organitzatiu social que afavoreixi que les relacions de proximitat entre les persones i amb la naturalesa puguin millorar i que aquest enfortiment del teixit associatiu local faci augmentar la resiliència (capacitat de resistència i adaptació als canvis) i poder contribuïr, en la mesura de les nostres possibilitats, aconseguir que l’economia global es pugui anar tornant, progressivament, en ètica.

* tot plegat són objectius gairebé utòpics però també havia estat durant milers d’anys una utopia el poder volar. Hem de fer l’impossible per regenerar el gran mal que pateix la nostra societat global i fer tot el possible per deixar un Planeta millor per les noves generacions. Estem en un procés imparable de canvi de l’Era del Tenir a l’Era del Ser.


FONAMENTS LEGALS:

* intercanviem serveis i productes de consum en un marc associatiu

* dins una associació pots intercanviar el que vulguis, i en el nostre cas estem potenciant i reforçant les relacions de cooperació i de bon veinatge.

* tota l'oferta (serveis, coneixements, producció pròpia –artesanal o d’aprenentatge- o productes de segona mà) s'intercanvia amb Unitats d'Intercanvi internes a l'associació -que en diem turutes-, que en realitat són temps (d’una hora en diem 10 turutes).

* tota l'activitat es genera en un entorn de treball voluntari (voluntat de canvi) i d’aprenentatge ja que ningú cobra euros, el que fem és anotar el temps que cada soci aporta de manera voluntària a l'associació, en forma de turutes. L’anotació d’aquest temps ens serveix per regular l’aportació que cada soci/a fa a l’associació.

* legalment ens amparem en els mateixos arguments dels Bancs del Temps i dels sistemes de voluntariat (veure normativa catalana, estatal, europea i universal) que queden exclosos de la legislació laboral a partir del text de l’Estatut dels Treballadors que s'explicita així: “3. S’exclouen de l’àmbit que regula aquesta llei: ..."Els treballs fets a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge". (veure http://www.boe.es/boe_catalan/dias/1995/12/31/pdfs/A00057-00089.pdf)

* no parlem de moneda, sinó d’Unitats d’Intercanvi en un marc associatiu.


OBLIGACIONS FISCALS:

•cada oferent és el responsable de les seves obligacions fiscals.

•no és un sistema pensat per evadir impostos sinó, en tot cas, per exigir que aquests serveixin pel que han de servir: el bé comú i no les butxaques de gent que s'aprofita del seu "poder".