Com intercanviar amb altres sistemes d'intercanvi no especulatiusPROJECTE D'INTERCANVI AMB ALTRES SISTEMES D'INTERCANVI LOCAL (no especulatius) - SIL:


Model d’intercanvi (en fase de proves, que ja s'ha començat a experimentar):


Un SIL signa un acord de cooperació amb un altre SIL amb el qual s'acorda un protocol d'intercanvi:


1 - els dos SIL acorden un límit d'endeutament superior i inferior durant un període concret (per exemple: ens podem endeutar fins a +500 o -500 durant l'any 2016).


2 - els ents coordinadors dels dos SIL redacten un document amb aquest acord i la metodologia per portar-ho a terme.


3 - cada SIL gestiona els seus intercanvis i els comptabilitza, de manera que el que surt d'un compte entra en un altre, amb la mateixa quantitat d'unitats d'intercanvi (ui).


4 - en cada SIL cal crear un compte amb el nom de l'altre SIL (ex: SIL2).


5 - Cas pràctic: un membre del nostre SILtt (ex: Soci284tt) "compra" un "producte" a un membre (ex: Soci32eco) d'un altre SIL (SILeco) per la quantitat de 150 unitats d'intercanvi.


    - en la nostra comptabilitat de SILtt, hi figurarà que: en el dia d'avui el Soci284tt paga a SILeco la quantitat de 150tt per la compra del "producte" al Soci32eco. El saldo del compte nostre de SILeco augmentarà amb 150tt.


    - en la comptabilitat de SILeco hi haurà de figurar el contrari, o sigui: en el dia d'avui el Soci32eco cobra de SILtt la quantitat de 150eco per la venda del "producte" al Soci284tt. El saldo del compte de SILeco disminuïrà amb 150eco.


6 - les persones coordinadores de cada SIL s’esforçaran a mantenir la balança comercial del seu SIL propera a zero i en qualsevol cas dins del límit. Si s’escau, es faran intercanvis coordinats entre SIL's per a corregir desequilibris en les balances comercials tot i estar dins dels límits. La organització d’esdeveniments com ara trobades de monedes locals poden ser adients per a recuperar-se d’un estat d’endeutament.


Si la balança comercial d’un SIL es mou fora dels límits establerts, la resta de SIL's hauran de deixar temporalment d’oferir productes i serveis en moneda social (en el cas que es superi el límit negatiu) o deixar temporalment d’adquirir productes i serveis (en el cas que es superi el límit positiu) a aquest SIL, fins que  la balança d’aquest SIL torni a ser dins els límits establerts.