Com procedir si algú fa un frau?• un soci/a podria intentar falsificar el seu saldo. Suposant que ho aconseguís - gairebé impossible -, al ser un sistema de crèdit mutu, el que surt d'un compte entra en un altra. Seria molt fàcil detectar d'on ha vingut la suposada estafa i e
s podria identificar la persona responsable.

 se li intentaria fer entendre (dimensió pedagògica) que en el nostre sistema no hi caben les falsificacions ni les estafes ni les especulacions. Si fes falta es podrien aplicar les mesures que figuren en els Estatuts.

• estem en un projecte on la transparència és un dels principals valors i al quedar tot escrit, tard o d’hora es posa de manifest i s’eviten malentesos, fraus i errors.


VES A PREGUNTES FREQÜENTS