Com puc demanar un crèdit?ES PODEN DEMANAR CRÈDITS:

  •         Com a soci/a

   •         Com a integrant d'un Grup de treball per tirar endavant un projecte


Com demanar un crèdit amb turutes:

Si ets soci/a:

* Per la circumstància personal X pots demanar un crèdit fins una quantitat que hauràs de retornar segons el pla de retorn acordat, a partir de les teves possibilitats.

* Per demanar-ho caldrà que expliquis en un email adreçat a intercanvis.turutes@gmail.com els motius o la finalitat i el pla de retorn previst, amb argumentació realista, o fer-lo arribar a un membre de la Junta Coordinadora o presentar-ho directament en una reunió de Junta Coordinadora. La finalitat del crèdit mai pot ser contrària a cap dels objectius expressats en la Carta de la Terra, d'avançar vers un món divers, sostenible i pacífic.

* La valoració i aprovació del crèdit es farà en la Junta Coordinadora o amb la Comissió que es pugui crear per valorar els crèdits, i haurà de ser ratificat en la propera Assemblea.

Si formes part d'un Grup de treball per tirar endavant un projecte:

* El grup, per una necessitat de l'evolució del mateix pot demanar un crèdit fins una quantitat, que haurà de retornar segons un pla de retorn acordat realista.

* Per demanar-ho cal que el coordinador del mateix expliqui en un email adreçat a intercanvis.turutes@gmail.com els motius o la finalitat i el pla de retorn previst, amb argumentació realista, o fer-lo arribar a un membre de la Junta Coordinadora o presentar-ho directament en una reunió de Junta Coordinadora. La finalitat del crèdit mai pot ser contrària a cap dels objectius expressats en la Carta de la Terra, d'avançar vers un món divers, sostenible i pacífic.


Com demanar un crèdit amb euros:

* Els Grups de treball de projectes poden també demanar microcrèdits amb euros (i sense interessos), del Fons Cooperatiu d'euros. El procediment de petició serà el mateix, però estarà pendent d'un estudi del risc de la possibilitat de retorn del mateix per part del grup de treball que l'ha demanat.

* En l'OCL es durà un registre rigorós dels crèdits atorgats i de com evoluciona el retorn, tant si parlem de turutes com d'euros.


 VES A PREGUNTES FREQÜENTS