Com puc gastar les turutes?L'ecosistema de la turuta és un espai d'intercanvi i en aquest espai tothom (professionals i no professionals, ofertes formals i ofertes puntuals...) hi pot aportar i rebre segons les seves possibilitats, habilitats, coneixements, voluntats, gustos, etc. A més participació, més oferta i a més oferta més valor té la turuta.


* En la mesura que siguem capaços de fer entendre a tothom que necessitem avançar en sobirania alimentària i energètica, ens adonarem que el valor de la turuta creix amb l'oferta que hi hagi i, a més projectes, més producció i més ofertes.

  + producció local 

  + ofertes producció local 

  + consum producció local

  + les botiques podran vendre productes fabricats aquí 

  + els restaurants podran oferir plats amb productes d'aquí 

  + autoestima (individual i col·lectiva)

  + salut

  + benestar 

  + més vendes 

  + impostos euros (també) 

  + possibilitat impostos moneda local 

  + captura € especulatius i conversió en € cooperatius 

  + inversió en producte local i també global 

  + retorn del "color" del poble 

  + treball

  + resiliència 

  + sobirania energètica


* Els establiments que estan preocupats per retornar la vida i la riquesa local són els més capacitats per entendre les avantatges de pertànyer a la turuta

* En la mesura que siguem capaços de cobrir el màxim les nostres necessitats bàsiques amb producció nostre, disposarem de més euros per poder destinar a "productes globals" i tindrem més força individual i col·lectiva per "exigir" els cànvis ètics necessaris a l'economia global.

* La turuta no marxarà a cap paradís fiscal, ni a Wall Street, ni... sinó que es quedarà aquí per seguir-nos enriquint com a poble.


Avantatges pels comerciants i els empresaris:

 -  es ven més, atrau nous clients, segurament no vindran només per les ofertes.

 -  més publicitat, sortiran en els mitjans d’informació dels socis (web, bloc, butlletí, etc.).

 -  pot rebre o donar turutes, com incentiu per la compra.

 -  també pot canviar turutes per euros, sempre 1 a 1.

 -  part del marge de benefici el pot tenir amb turutes (unitats d’intercanvi local)

 -  en la mesura que hi ha més socis hi ha més ofertes, contribueix a que el poble s’enriqueixi, promociona productes i serveis locals, afavoreix nous projectes locals.

 -  dóna vida al comerç local i estimula la producció de tot allò que podem produïr. 

 -  col·labora per augmentar la resiliència, com a poble.

 -  impuls de noves sinergies, crea valor i fa créixer l'autoestima local, fomenta el canvi de valors, aposta per la resiliència local, amb el temps més oferta de producte local.

 -  disposaran d’una línia de crèdit sense interessos per impulsar nous projectes.

 -  estaran potenciant les turutes (unitats d’intercanvi local), possibles pagaments a proveïdors.

 -  participaran en un sistema d’estalvi d’euros, banca ètica, microcrèdits sense interessos.

 -  participació en la responsabilitat social de les empreses, participar en un sistema fàcil i resilient.

 -  participar en un projecte pedagògic i cooperatiu amb visió de futur.


VES A PREGUNTES FREQÜENTS