Com puc participar en un projecte? i com compensar el treball voluntari en ell?Per avançar vers la SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I ENERGÈTICA LOCAL, hem de contribuir a la producció i consum de tot allò que podem realitzar localment, posant en marxa projectes productius.

Necessitem, doncs, prendre consciència i actuar, posant en marxa projectes transformadors i comunitaris, fent treball voluntari, per:

* Trobar terres i treballar terres (fer-les productives i fer-les produir)

* Produir millores energètiques locals

* Millorar l'estalvi energètic

* Millorar hàbits i consum (domèstics i personals, transport, consum...)

* Produïr tot allò que podem produïr tenint en compte els recursos de que disposem

* Investigar noves alternatives ....


COM PARTICIPAR EN UN PROJECTE?

El turutaire que vol participar en un projecte, en sàpiga més o menys d'aquell tema, el que ha de fer és posar-se en contacte amb l'OCL o també parlar amb la persona de coordinamitza aquell grup a veure si hi pot participar o bé enviar un email a intercanvis.turutes@gmail.com expressant la seva inquietud.

Si el que li agradaria és posar en marxa un nou projecte, el que hauria de fer és dir-ho a l'OCL perquè segurament requerirà assessorament.


COM COMPENSAR EL TREBALL VOLUNTARI AMB TURUTES?

Al ser tot treball voluntari (amb voluntat de canvi), el que fem és anotar el temps de dedicació al projecte en forma de turutes. Si hem fet una hora de dedicació anotarem 10tt, si hem treballat a mig gas n'apuntarem 5tt. Es tracta de que cadascú valori una mica segons la seva percepció de la dedicació: 10tt seria amb una activitat màxima i 1tt seria a una activitat mínima. 

Els processos d'aprenentatge també es comptabilitzan igual que els coneixedors de la matèria, doncs vol dir que més endavant la "productivitat" serà més alta, doncs n'hauran après. En aquesta valoració t'hi pot ajudar la persona coordinamitzadora.