Com recuperar tt del Fons Cooperatiu?* Quan un soci/a ha de fer un pagament i no té prou disponible amb el seu saldo actual del seu compte, pot recuperar part o tot el que ha anat acumulant al Fons Cooperatiu.

Per recuperar-ho has de fer una sol·licitud de cobrament / Enviar a l'OCL (COBRAMENT) indicant la quantitat que necessites i el concepte per exemple "recuperar del Fons Cooperatiu".
* La operació quedarà en estat pendent fins que el coordinamitzador/a del Fons Cooperatiu l'aprovi.

* L'import a recuperar no pot ser superior a la quantitat del seu saldo. Si requerís més turutes per qualsevol necessitat, hauria de presentar una proposta/projecte a l'associació i requeriria de l'aprovació de la Junta (i posterior ratificació de l'assemblea).


VES A PREGUNTES FREQÜENTS