Com s'elaboren els pressupostos amb turutes?CONSIDERACIONS SOBRE LA TURUTA:

Hem de tenir en compte que la turuta, sistema d'intercanvi entre els socis/es, no és com la moneda oficial, que és escassa. Tenim les turutes que necessitem perquè impulsin les relacions de cooperació entre els socis/es i aquests com integrants del poble. 

Desde la perspectiva que estem treballant pels objectius de la Carta de la Terra, tot aquell temps invertit per algun dels socis en un projecte, que l'associació l'ha aprovat considerant que va en aquests objectius, és bo que sigui tingut en compte. 

La manera de tenir-lo en compte és anotant el temps, en forma de 10 turutes màxim a l'hora (activitat màxima). Aquestes turutes (=temps invertit en projectes) és la unitat que fem servir per intercanviar en el si de l'associació, que d'altre banda, com a referència per facilitar els intercanvis, hem definit també l'equivalència que 1 turuta equival a 1 euro.


PROCEDIMENT PER COMENÇAR UN EXERCICI ANUAL:

A final de cada exercici, es posen totes les partides dels projectes generadors de turutes a 0. Per fer-ho es fan aportacions de la partida E115-TANCAMENT D’EXERCICIS a cada partida de projecte. Aquesta partida anirà reflectint la massa de turutes que s’ha generat en cada exercici.

Comprovació: Si sumem el total de la partida E115-Tancament d’exercicis amb el que hi ha en el E82-Fons Cooperatiu, ha de sumar igual que la suma de tots els saldos de tots els socis/es i de tots els projectes en marxa, per tant la diferència sempre ha de ser 0.

El fet de començar un nou exercici amb tots els projectes generadors de turutes a 0, permet veure, quines necessitats de turutes tenim fent una previsió de l’any, mirant projecte a projecte.


VES A PREGUNTES FREQÜENTS