Decàleg turutaire (allò que hauríem de tenir en compte sempre)Per participar en aquest nostre ecosistema econòmic ecològic local, hauríem de tenir sempre present que...


1 - TOTS/ES SOM VOLUNTARIS: tots/es hem entrat voluntàriament a participar en l’ecosistema. Cadascú amb el seu grau d’implicació, habilitats, sensibilitats, motivacions i possibilitats. Per tant tots/es estem aquí per fer possible, en el nostre entorn, els objectius de la Carta de la Terra, tal com s'expressa en els Estatuts.

2 - ESTEM FENT UNA INVESTIGACIÓ ACTIVA: estem definint sobre la pràctica, el que volem que sigui un bon projecte pilot fonamentat en, segons els estatuts: “un sistema d’intercanvi mitjançant l’ús d’un valor virtual de referència. En l’entorn associatiu es prenen acords de valoració de serveis, productes i/o bens materials i mitjançant un sistema d’anotació virtual de valors i saldos, cada soci pot intercanviar amb qualsevol altre soci a canvi del valor acordat.”. De les errades, n’hem d’extreure millores. Podrà ser útil també per altres llocs.

3 - ENS CAL AVANÇAR ORGANITZADAMENT: Som molts, cada vegada més i hem de fer molta feina i urgent (el canvi climàtic, el pic del petroli i la gran crisi global no esperen). El nostre potencial és el nostre temps, el nostre saber fer i la nostra disponibilitat a cooperar.

4 - ENS CONVÉ ANAR TOTS/ES A LA UNA: cadascú treballant en el seu espai o espais que lliurement hagi escollit, però compartint una mateixa visió de conjunt. El donar valor al temps invertit ens ajuda a regular la participació en l'ecosistema, i el temps és més que or, el temps és vida.

5 - HEM D'ACONSEGUIR QUE NINGÚ SIGUI INSUBSTITUÏBLE: per això hem de tenir molt clar que hi ha rols diferents (cada rol té unes tasques concretes), rols en els que s’han d’anar renovant les persones i tots ells assumits en equip, per a que no hi hagi cap tasca rellevant que es pugui interrompre si un falla per qualsevol motiu.

6 - LA PARTICIPACIÓ ÉS LA CLAU: Tots els socis/es podem participar en definir els rols i en assumir-los, prèvia formació, si cal. Tothom ha de poder entendre el funcionament del nostre sistema econòmic, ha de ser senzill com 2+2=4. Raonar, dialogar, concretar (documentar) i actuar en cadascun dels rols. Poden haver-hi grups de treball temporalment complerts però no tancats.

7 - PARLANT ENS PODEM ENTENDRE: És molt important tenir-ho tot ben documentat (reunions, acords, tasques que es realitzen i intercanvis), perquè no es puguin produir malentesos. Les paraules se les endu el vent, el que s’escriu queda escrit i ens ha d’ajudar a avançar plegats. Si es produeix algun malentès cal poder-lo aclarir el més aviat possible. Tots els acords són replantejables però hem d'anar avançant i acordant coses, encara que només puguin ser acords provisionals o amb data de caducitat. Cal fer l'esforç d'entendre'ns, respectar les diferències i no desqualificar ningú. No hi caben actituts intransigents.

8 - TOTHOM HAURIA DE CONÈIXER BÉ EL FUNCIONAMENT DEL PROJECTE: Tots els socis/es hauríem de saber respondre aquestes preguntes: On som? Qui som? Què fem? Com ho fem? Per què ho fem? On volem arribar?

9 - ESTEM AQUÍ PERQUÈ VOLEM QUE HI HAGI BON ROTLLO: Estem en el projecte perquè ens ho volem passar bé construint un futur millor pels que estem vius i pels que han d'heretar el Planeta.

10 - ESTEM CREANT FUTUR: el passat no el podem canviar però com diu Pete Seeger: "Si el món té futur, no serà degut a una gran organització, sinó milions i milions de petites comunitats que interactúen. La participació és el que salvarà la raça humana". Estem teixint comunitat local.