Com puc participar en l'ecosistema de la turuta?

 VES A PREGUNTES FREQÜENTS 


cadascú pot trobar el seu lloc en aquest ecosistema que es basa en...

DEMOCRÀCIA I PARTICIPACIÓ:

La finalitat de l'associació ECOL3VNG és la de (s/Estatuts) "Crear, impulsar, difondre, expandir i vetllar pel bon funcionament d’un ecosistema econòmic ecològic local a Vilanova i la Geltrú... En queda exclòs tot ànim de lucre ".

Aquest "bon funcionament" no pot ser entès d'altre manera que amb la participació de tots els socis/es. Aquesta participació, a partir del que cadascú pugui i vulgui aportar, és el que produeix la creació de complicitats i sinergies que s'aniran traduïnt en productes, serveis... riquesa local.

ESTEM CREANT - AMB TOTHOM - EL MERCAT DE LA TURUTA

Aquest ecosistema però, perquè pugui funcionar i anar-se mantenint al llarg dels anys, generant riquesa, ha de tenir una estructura de funcionament que faci possible el més alt sentit de la democràcia participativa i que, junt amb la necessària oportunitat de tots els integrants, d'aprendre a dialogar, de respectar-nos i de sumar a partir de les diferències i de la pròpia història (que cadascú porta en la seva "motxilla"), puguem anar fent possible la vida i creixement d'aquest Arbre d'Enriquiment Local, sense que ningú sigui insubstituïble.

Hem optat per posar en marxa un ecosistema que mitjançant la participació activa dels socis, tingui els mecanismes participatius necessàris perquè es pugui anar autoregulant i vivint al llarc dels anys, i vagi essent productor de riquesa local (entenent per riquesa com "el conjunt de tot allò que fa que una comunitat humana, i cadascun dels seus membres, pugui ser feliç, gaudint de tot allò necessàri i bàsic pel seu manteniment i salut, a la vegada que millora ecològicament el seu entorn"). 


HI HA DIFERENTS MANERES DE PARTICIPAR:


FUNCIONEN GRUPS DE TREBALL I COMISSIONS (veure Grups i Rols):

  •         ELS PROJECTES. Els socis/es poden participar i proposar projectes.

  •         LES COMISSIONS. Els socis/es poden participar i proposar la creació de comissions per tirar  endavant un tema puntual que calgui resoldre o per constituïr una comissió permanent entorn  un tema (ex: horts, salut, festes, etc.).

TASQUES BÀSIQUES EN LES QUE ET POTS IMPLICAR

DECÀLEG TURUTAIRE

DEMANA + INFORMACIÓ


LA IMPORTÀNCIA DE LA FORMACIÓ I DE COMPARTIR INFORMACIÓ:

*Aquest és un projecte viu i entre tots/es els socis/es l'anem construïnt a la vegada que anem escrivint la història col·lectiva de l'ecosistema de dues maneres: amb els acords de Junta, de Comissions i d'Assemblees, que són la nostra normativa, i amb els intercanvis entre els socis/es que van quedant enregistrats en el compte OnLine. Això ens permet d'anar extreient dades de l'evolució i poder ser consultades sempre que calgui. 

* En aquest projecte innovador en el que pretenem consolidar un ecosistema econòmic i ecològic transformador i viu, és molt important que tots els socis/es coneguem i compartim el saber col·lectiu: com varem néixer? qui som? què fem? com ho fem? i què volem aconseguir.

* Per facilitar aquesta formació, contacta amb l'OCL (oficina de canvi local) mitjançant aquest formulari: FORMULARI DE CONTACTE